Helitugevuse ja automaatse hääletugevuse muutmine

Heli kompenseerimine suure mürataseme korral reisijateruumis.

Helisüsteem kompenseerib segavaid helisid, suurendades helitugevust koos auto kiiruse kasvamisega. Kompensatsioonitasemeks saab määrata Low, Medium, High või Off.

Alamkanalite seadete avamiseks vajutage valikut SOUND. Keerake TUNE asendisse Volume compensation ja vajutage OK/MENU.
Valige tase nupuga TUNE ja kinnitage valik nupuga OK/MENU.