Väljahelistamine ja kõnede vastuvõtmine

Telefonikõnedega seotud funktsioonid

Sissetulevad kõned

Kõnele vastamiseks vajutage OK/MENU. Funktsioon on aktiivne ka siis, kui helisüsteem on režiimis RADIO või MEDIA.

Keelduge või lõpetage nupuga EXIT.

Pooleliolev kõne

Kui vajutate telefoni tavavaates pooleli oleva kõne ajal üks kord nuppu OK/MENU, antakse ligipääs järgmistele funktsioonidele.

  • Mobile phone – helisüsteemi mikrofon on vaigistatud. See põhjustab mõne telefoni puhul ühenduse katkemise. Mis on normaalne. Käed-vabad funktsioon küsib, kas soovid uuesti ühendada.
  • Mute microphone - helisüsteemi mikrofon on vaigistatud.
  • Dial number – helistamiseks numbriklahvide abil (käimasolev kõne jääb ootele).

Kõneregister

Kõneregister peegeldatakse vabakäefunktsiooni igal uuel ühendamisel ning uuendatakse seejärel ühenduse ajal. Keerake telefoni tavavaates nuppu TUNE vasakule, et avada kõneregister.

Telefoni tavavaates saate vaadata ühendatud telefoni kõneregistrit, kui vajutate OK/MENU ja valite Call list.

 Märkus

Ühendatud mobiiltelefoni kõneregistri kuvamiseks autos peab mobiiltelefonis peegeldamise lubama. Olenevalt mobiiltelefonist saab selle aktiveerida järgmiselt.

  • Telefonis kuvatakse hüpikaken või teade, mis kinnitatakse.
  • Lubage telefoni seadetes teabe jagamine autoga Bluetooth®-ühenduse kaudu.

Mõnel juhul peab peegeldamise aktiveerimiseks võib-olla mobiiltelefoni autost eraldama ja seejärel uuesti ühendama.