Raadio programmitüübid (PTY)

DAB*-raadiole saab esitamiseks valida ühe või rohkem saatetüüpe, nt pop- või klassikaline muusika. Pärast saatetüübi valimist saate liikuda vaid seda tüüpi saateid esitavate jaamade vahel.
OK/MENU tavavaates saatetüübi valimiseks vajutage DAB ja valige Programme type (PTY) filtering.
Valige nupuga TUNE märgistatav/tühistatav saatetüüp.
Saatetüübi märkimiseks/tühistamiseks vajutage OK/MENU.
Kui soovitud saatetüübid on valitud, väljuge menüüst nupuga EXIT.

Kui funktsioon on aktiivne, kuvatakse ekraanil PTY sümbol.

Mõnel puhul DAB raadio väljub PTY režiimist, vt DAB - DAB* linkimine.

  1. * Lisavarustus/tarvik.