Mootoriploki soojendus ja salongi kütteseade*

Auto eelsoojendus loob enne sõidu alustamist autokütteseadmes, mootoris ja ja salongis sellised tingimused, mis vähendavad sõidu ajal süsteemide kulumist ja energiavajadust.

Soojendi käivitamine on võimalik vahetult või taimeri abil.

Soojendit ei saa käivitada, kui välistemperatuur tõuseb üle 15 °C. Temperatuuril -5 °C või vähem on kütteseadme maksimaalne tööaeg 50 minutit.

 Hoiatus

Ärge kasutage kütusel töötavat kütteseadet siseruumides. See eritab heitgaase.

 Märkus

Kui on kasutusel kütusega töötav täiendav küttekeha, siis võib parempoolest rattakoopast tulla suitsu, mis on täiesti normaalne nähtus.

Kütuse juurdevalamine

P3-1020-70+80 Tanklucka Varning + Lockparkering
Hoiatuskleebis kütusepaagi luugil.

 Hoiatus

Välja lekkiv kütus võib süttida. Lülitage autonoomne kütteseade enne autonoomse kütteseadme paagi täitmist välja.

Kontrollige näidikupaneelilt, et kütteseade oleks välja lülitatud. Kui see töötab, kuvatakse soojenduse sümbol.

Parkimine tõusul

Kui auto pargitakse järsul kallakul, peab auto ninaosa paiknema allamäge, et tagada kütusega töötava kütteseadme varustamine kütusega.

Aku ja kütus

Kui aku on tühi või kütusetase liiga madal, lülitub kütteseade automaatselt välja ning infoekraanil kuvatakse teade. Kinnitage teate vastuvõtmine ühekordse vajutusega suunatulede hoova OK nupule.

 Oluline

Kütteseadme korduv kasutamine koos lühikeste sõitudega tühjendab akut ja tekitab käivitamisprobleeme.

Seisukütteseadme kasutamise ajal tuleb autoga sõita, et tagada auto aku piisav laadimine kütteseadmega tarbitud energia asendamiseks, kui seda kasutatakse regulaarselt. Kütteseadet kasutatakse korraga maksimaalselt 50 minutit.

  1. * Lisavarustus/tarvik.