MY CAR – kõneseaded

Menüüallika MY CAR kõneseadete menüü abil saab hallata selliseid funktsioone nagu kõneõpe ja hääljuhtimise käsuloend.
Voice control settings

Loe lisa

Tutorial
Häälvalimise abifunktsioonid
Command list
Global commands
Navigation commands
Radio commands
Media commands
Phone commands

Navigation commands rakendub ainult siis, kui paigaldatud on Volvo navigeerimissüsteem*.

Häältuvastus – lühikäsud
User setting
Default
Trained user
Häälvalimine – seaded
Speaker adaptation
Häälvalimise abifunktsioonid
Read out speed
Fast
Medium
Slow
Häälvalimine – seaded
  1. * Lisavarustus/tarvik.