Raadiotekst

Mõned RDS jaamad edastavad teavet programmi sisu, esitaja jne. kohta. See teave kuvatakse näidikuploki ekraanile. Raadio tekstifunktsiooni toetab FM ja DAB* raadio.
FM/DAB tavavaates aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks vajutage OK/MENU ja valige Show.
  1. * Lisavarustus/tarvik.