Kaugjuhtimispult-võtme funktsioonid

Tavalisel kaugjuhtimispuldil on sellised funktsioonid nagu uste lukustamine ja avamine.

Funktsioonid

P4-1220-Y55X-Remote key, standard version
Tavaline kaugjuhtimispult.
  1. P3-820 Remote key - Icon Lock  Lukustamine
  2. P3-820 Remote key - Icon Unlock  Lukust lahtitegemine
  3. P3-820 Remote key - Icon Approach light  Lähenemisvalgustus
  4. P3-820 Remote key - Icon Tailgate unlock  Tagaluuk
  5. P3-820 Remote key - Icon Panic alarm  Paanikafunktsioon
P4-1220-Y55X-Remote key with PCC
PCC funktsiooniga kaugjuhtimispult*( Personal Car Communicator).
  1. P3-820 Remote key PCC - Icon Information  Information

Funktsiooninupud

P3-820 Remote key - Icon Lock Locking (Lukustamine) – lukustab uksed ja tagaluugi ning aktiveerib seejärel alarmi.

Pikk nupuvajutus sulgeb kõik aknad ja katuseluugi* üheaegselt. Lisainfot vt Üldine avamine.

 Hoiatus

Kui katuseluuk ja aknad suletakse kaugjuhtimispult-võtmega, veenduge, et kellegi käed ei jää nende vahele.

P3-820 Remote key - Icon Unlock Avamine – avab uksed ja tagaluugi ning desaktiveerib alarmi.

Kõigi akende samaaegseks avamiseks hoidke nuppu all. Lisainfot vt Üldine avamine.

Funktsiooni saab ümber häälestada kõikide ukselukkude korraga avamiselt ainult juhiukse luku avamisele – pärast pikka vajutust tuleb kümne sekundi vältel nuppu veel kord vajutada, et avada ka ülejäänud ukselukud.

Funktsiooni saab muuta menüüsüsteemis MY CAR. Täpsema teabe saamiseks menüüsüsteemi kohta vt. MY CAR.

P3-820 Remote key - Icon Approach light Approach lighting (Lähenemisvalgustus) – kasutatakse auto valgustuse sisselülitamiseks teatud kauguselt. Lisainfot vt Lähenemisvalgustuse kestus.

P3-820 Remote key - Icon Tailgate unlock Tailgate (Tagaluuk) – avatakse ainuüksi tagaluugi lukk ja desaktiveeritakse tagaluugi alarm. Lisateavet vt Tagaluugi lukustamine / lukust avamine. Elektriliselt avatava tagaluugiga* autodel avaneb tagaluuk pärast nupu allhoidmist.

Häirefunktsioon P3-820 Remote key - Icon Panic alarm Panic function – Kasutatakse tähelepanu äratamiseks hädaolukorras.

Suunatulede ja helisignaali aktiveerimiseks vajutage nuppu ja hoidke seda all vähemalt kolme sekundit või vajutage seda kolme sekundi jooksul kaks korda.

Funktsiooni saab sama nupu abil välja lülitada, hoides nuppu vähemalt 5 sekundit all. Muidu lülitub funktsioon automaatselt 3 sekundi pärast välja.

  1. * Lisavarustus/tarvik.