V70

2016 Late

Kaugjuhtimispult* - funktsioonid

Võimalikud kaugjuhtimispuldist juhitavad funktsioonid.
KlahvFunktsioon

F = eesmine ekraan

L ja R = mittevõimalikud valikud.

Üleminek navigatsioonile*
Raadio signaaliallika muutmine (nt AM)
Meediumiallika muutmine (nt Disc, TV*)
Bluetooth® käed-vabad valimine
Kerimine/kiire tagasikerimine, loo/laulu vahetamine
Mängi/paus
Stopp
Kerimine/kiire edasikerimine, loo/laulu vahetamine
Menüü
Eelmisele, funktsiooni tühistamine, sisestatud märgi kustutamine
Liigu üles/alla
Liikuge paremale/vasakule
Valiku kinnitamine või valitud allika menüüsse liikumine
Helitugevus, vaiksemaks
Helitugevus, valjemaks
0-9Kanalid mälust, numbrite ja tähtede sisestamine
Lemmiksätte otsetee
Teave kuulatava saate, laulu vms kohta. Kasutatakse ka sel juhul, kui teavet on rohkem, kui on võimalik ekraanil kuvada
Heliraja keele valimine
Subtiitrid, teksti keele valimine
Teletekst*, sisse/välja
  1. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?