Ülekoormus - käivitusaku

Auto elektrilised funktsioonid koormavad käivitusakut eri tasemel. Ärge kasutage süüteasendit II , kui mootor on välja lülitatud. Kasutage hoopis asendit I, milles on energiakulu väiksem.

Samuti arvesta erinevate lisaseadmetega, mis koormavad elektrisüsteemi. Ära kasuta funktsioone, mis kasutavad väljalülitatud mootoriga palju energiat. Näiteid sellistest funktsioonidest:

  • salongi ventilaator
  • esituled
  • tuuleklaasipuhasti
  • audiosüsteem (kõrge helitugevus).

Kui käivitusaku pinge on madal, kuvatakse näidikuplokis tekst Aku on nõrk Energiasäästu režiim. Energiasäästufunktsioon lülitab välja teatud funktsioonid või vähendab teatud funktsioone, nt salongi ventilaator ja/või helisüsteem.

Sel juhul tuleb aku laadimiseks mootor käivitada ja seda vähemalt 15 minutit järjest käitada – käivitusakut laetakse tõhusamalt sõidu ajal kui seistes ja mootori tühikäigul töötades.