Bluetooth® seadme ühendamine ja lahtiühendamine.

Sõidukile on lisatud Bluetooth®-süsteem, seetõttu saab sõiduk teiste Bluetooth®-seadmetega juhtmevabalt suhelda. Enne tuleb seadmed registreerida ja ühendada.

Võimalik on registreerida kuni 15 Bluetooth® seadet. Iga seadet registreeritakse üks kord. Pärast registreerimist ei pea enam seadet ise nähtavaks muutma ega otsima, vaja on vaid Bluetooth®-ühendus aktiveerida.

Kui Bluetooth®-funktsioon on aktiivne ja viimane ühendatud seade on läheduses, siis ühendatakse see automaatselt auto käivitamisel autoga. Ühendatud seadme nimi kuvatakse allika tavavaatel. Mõne teise seadme ühendamiseks vajutage OK/MENU ja valige seadme muutmine.

Bluetooth® seadme asumisel sõiduki levialast väljas toimub selle lahtiühendamine automaatselt. Seadme eraldamiseks käsitsi desaktiveerige Bluetooth-ühendus seadmes. Kui soovite Bluetooth®-seadme auto registrist eemaldada, vt Bluetooth® seadme eemaldamine. Pärast seadme eemaldamist ei otsi auto seadet enam automaatselt.

Võimalik on kahe Bluetooth® seadme samaaegne ühendamine. Ühte telefoni P3-1346-x60-BT phone connected symbol ja ühte meediumiseadet P3-1346-x60-BT media playing symbol on võimalik omavahel ümber lülitada.

P3-1346-x60-Active BT sources
Telefoni saab ühendada nii telefoni kui ka meediumiseadmena.