PCC funktsiooniga kaugjuhtimispult* - unikaalsed funktsioonid

PCC (Personal Car Communicator) funktsiooniga kaugjuhtimispuldil on võrreldes tavaversiooni puldiga infonupu ja indikaatorite näol täiendavad funktsioonid.
P3--V60H/Y55X-Function, remote key with PCC
PCC-ga kaugjuhtimispult.
  1. Ikon röd cirkel 1Infonupp
  2. Ikon röd cirkel 2Indikaatortuled

Infonupp avab juurdepääsu sellisele autot puudutavale informatsioonile, mida antakse indikaatortulede abil.

Infonupu kasutamine

Vajutage infonupule P3-820 Remote key PCC - Icon Information.

Kõik indikaatorid vilguvad ligikaudu seitse sekundit ja valgusvoog liigub ümber puldi. See tähendab, et infot autost skannitakse.

Mistahes muu nupu vajutamisel lugemise ajal lugemine katkeb.

 Märkus

P3-820 Remote key PCC - Icon Information Kui ükski indikaator ei sütti vaatamata infonupu korduvale vajutamisel eri kohtades (samuti 7 sekundi möödudes ja pärast valguse liikumist PCC ümber) pöörduge teenindusse - soovitame volitatud Volvo teenindust.

Indikaatortuled esitavad informatsiooni vastavalt alljärgnevale joonisele:

P3-V60H/Y55X- Remote key, indikating lights
  1. Ikon röd cirkel 1Roheline pidev tuli – auto on lukustatud.
  2. Ikon röd cirkel 2Kollane pidev tuli – auto ei ole lukus.
  3. Ikon röd cirkel 3Punane pidev tuli – signalisatsioon on pärast auto lukustamist rakendunud.
  4. Ikon röd cirkel 4Punane tuli vilgub vaheldumisi suunatuledega – signalisatsioon rakendus vähem kui 5 minuti eest.
  1. * Lisavarustus/tarvik.