Mootori eelsoojendus ja salongi soojendus* - otsekäivitamine

Mootori eelsoojenduse ja salongi soojenduse saab käivitada otse.
Otsekäivitust saab taostada järgmistel viisidel:
  • Ekraan
  • kaugjuhtimispult*
  • mobiil*.

Mootoriploki ja salongi soojenduse otsekäivituse korral lülituvad need seadmed tööle 50 minutiks.

Salongi soojendamine algab niipea kui mootori jahutusvedelik on jõudnud õige temperatuurini.

 Märkus

Autot võib käivitada ja sellega sõita töötava kütteseadmega.

Otsekäivitus ekraani kaudu

Menüüsse sisenemiseks vajutage OK.
Liikuge pöördlülitiga valikule Soojendi ja valige nupuga OK.
Soojenduse deaktiveerimiseks liikuge järgmises menüüs edasi valikule Otsekäivitus/ ja valige nupuga OK.
Väljuge menüüst valikuga RESET.

Otsekäivitus kaugjuhtimispuldiga*

P3-1246-312H Remote key - indicating light precondition
Märgutuli kaugjuhtimispult-võtmel koos PCC-ga*.
Mootori eelsoojenduse ja salongi soojenduse saab aktiveerida kaugjuhtimispuldiga.

Hoidke lähenemisvalgustuse nuppu P3-820 Remote key - Icon Approach light 2 sekundit all.

Ohutuled annavad teavet järgmiselt:
  • 5 lühikest vilkumist, mille järel põleb u 3 sekundit - signaal on autoni jõudnud ja eelsoojendus on aktiveeritud.
  • 5 lühikest vilkumist - signaal on autoni jõudnud, aga eelsoojendust ei aktiveeritud.
  • Ohutuled ei sütti - signaal pole autoni jõudnud.

Kui soojenduse ajal vajutada teabe nuppu P3-820 Remote key PCC - Icon Information, siis näitab indikaatorlamp selle olekut - samal ajal kuvatakse auto lukustusolek. Oleku uurimise ajal vilgub indikaatorlamp paar korda lühidalt, jäädes seejärel põlema, kui soojendus on aktiveeritud.

Olekut kuvatakse soojenduse töö ajal pardaarvutis.

Otsekäivitus mobiiltelefoniga*

Aktiveerimine ja teave valitud seadistuste kohta, mida võib juhtida mobiiltelefonist, on saadaval mobiilirakenduse Volvo On Call* kaudu.

  1. * Lisavarustus/tarvik.