Lukustamine/avamine - kindalaegas

Kindalaegas saab lukustada/lukust avada üksnes juhtimispuldis oleva võtmega.

Teavet võtme kasutamise kohta vt peatükist Liigenduv muukliist - lahti-/kokkuliigendamine.

P3-1446 Locking/Unlocking the Glove compartment
Kindalaeka lukustamine:
Ikon röd pil 1

Sisestage võti kindalaeka lukuauku, nagu joonisel näidatud.

Ikon röd pil 2

Keera puldivõtit 90 kraadi päripäeva.

Ikon röd pil 3

Võta võti välja.

  • Lukust avamine toimub vastupidises järjekorras.

Teavet auto uste seestpoolt lukustamise kohta vt peatükist Privaatlukustus*.

  1. * Lisavarustus/tarvik.

Seotud dokumendid