Kütusekulu ja CO 2 heitmed

Sõiduki kütusekulu mõõdetakse liitrites 100 km kohta ja CO2 heitgaase mõõdetakse grammides km kohta.

Selgitus
Px-0920 Ikon Tabell CO2-värdegrammi CO₂/km
Px-0920 Ikon-0920 Br.förbr. (l/100 km)liitrit/100 km
Px-1220-Icon consumption cityLinnasõit
Px-1220-Icon consumption roadMaanteesõit
Px-1220-Icon consumption blendedKombineeritud sõit
Px-0920 Ikon Tabell Man växellådamanuaalkäigukast
Px-0920 Ikon Tabell Aut växellådaAutomaatkäigukast

 Märkus

Kui kütusekulu ja heitmete andmed puuduvad, on need esitatud lisas.

 Märkus

Kõiki mootoreid kõikidel turgudel ei turustata.

V70

Px-0920 Ikon-0920 Bilsymbol för tabellhuvud

Px-1220-Icon consumption cityPx-1220-Icon consumption roadPx-1220-Icon consumption blended
Px-0920 Ikon Tabell CO2-värdePx-0920 Ikon-0920 Br.förbr. (l/100 km)Px-0920 Ikon Tabell CO2-värdePx-0920 Ikon-0920 Br.förbr. (l/100 km)Px-0920 Ikon Tabell CO2-värdePx-0920 Ikon-0920 Br.förbr. (l/100 km)
T4 (B4204T19)Px-0920 Ikon Tabell Man växellåda1797,61185,11406,0
T4 (B4204T19)Px-0920 Ikon Tabell Aut växellåda1807,81235,31446,2
T5 (B4204T11)Px-0920 Ikon Tabell Aut växellåda2119,01255,41566,7
D21 (D4204T20)Px-0920 Ikon Tabell Man växellåda1254,81064,01134,3
D22 (D4204T20)Px-0920 Ikon Tabell Man växellåda1204,61013,91084,1
D21 (D4204T20)Px-0920 Ikon Tabell Aut växellåda1305,01114,21184,5
D22 (D4204T20)Px-0920 Ikon Tabell Aut växellåda1244,71054,01124,3
D31 (D4204T9)Px-0920 Ikon Tabell Man växellåda1254,81064,01134,3
D32 (D4204T9)Px-0920 Ikon Tabell Man växellåda1204,61013,91084,1
D31 (D4204T9)Px-0920 Ikon Tabell Aut växellåda1305,01114,21184,5
D32 (D4204T9)Px-0920 Ikon Tabell Aut växellåda1244,71054,01124,3
D41 (D4204T5)Px-0920 Ikon Tabell Man växellåda1294,91053,91144,3
D42 (D4204T5)Px-0920 Ikon Tabell Man växellåda1214,71023,91094,2
D41 (D4204T5)Px-0920 Ikon Tabell Aut växellåda1435,51094,21224,7
D42 (D4204T5)Px-0920 Ikon Tabell Aut växellåda1355,31074,11174,5
D4 AWD (D5244T12)Px-0920 Ikon Tabell Aut växellåda1897,11375,21565,9

Eelnevas tabelis loetletud kütusekulu ja heiteväärtused põhinevad EL-is3, standardiseeritud sõidutsüklitel, mis kehtivad standardvarustuses ja põhiversiooni tühimassiga sõidukite kohta. Lisavarustus suurendab auto tegelikku massi. Auto massi suurenemine, muu hulgas auto koormusest tingituna, põhjustab kütusekulu ja süsinikoksiidi heite lisandumist.

Kütusekulu võib tabelis esitatud väärtustest suurem olla mitmel põhjusel. Mõned näited:

  • Juhi sõidumaneer.
  • Kui kasutaja on määratlenud mudeli põhiversiooni jaoks standardina paigaldatutest suuremad rattad, siis veeretakistus suureneb.
  • Suur sõidukiirus lisab õhutakistust.
  • Kütuse kvaliteet, tee- ja liiklusolud, ilm ja auto tehniline seisukord.

Isegi osa loetletud nõuannetest järgimine võib anda olulist kütusesäästu. Täiendavat teavet saate määrustest, millele viitab3.

Suured erinevused auto kütusekulus võivad esineda EL-i sõidutsüklites3, mida kasutatakse auto sertifitseerimisel ja millel põhinevad tabelis loetletud kuluväärtused.

 Märkus

Äärmuslikud ilmastikutingimused, haagisega või suurtel kõrgustel sõitmisel ning kütuse kvaliteet võivad mõjutada auto jõudlust.

CO2 heitmed aja kütusekulu (sõiduki gaas ─ CNG) ─ süsteemiga Bi-Fuel sõidukite jaoks

Px-0920 Ikon Tabell Aut växellåda

Metaangaas

grammi CO₂/km

121

Biogaas

grammi CO₂/km

41

Kombineeritud sõit

kg/100 km

4,5

CNG spetsifikatsioonid

TüübitähisKahe kütusesüsteemiga
Väljund, CNGVõimsusväljund on sama, mis bensiinimootoriga mudelil.
Heitmete taseEuro 6

 Märkus

  • Gaasil võib olla mitu erinevat kvaliteediastet, sh leidub madalama energiasisalduse ja näitajatega gaase.
  • Eelmärgitud kütusekulu kehtib kombineeritud sõidule. Linnas ja kiirteel on kütusekulu kõrgem kui rahulikul maanteesõidul.
  1. 1 Ei kehti madala heitmete tasemega variandi puhul.
  2. 2 Kehtib ainult madala heitmete tasemega variandi puhul.
  3. 3 Ametlikud kütusekulu näitajad on saadud kahe standardiseeritud sõidutsükli põhjal laborikeskkonnas (nn ELi sõidutsüklid), vastavalt ELi direktiividele EU Regulation no 692/2008 ja 715/2007 (Euro 5 / Euro 6) ja UN ECE Regulation no 101. Määrused hõlmavad sõitu linnaliikluses ja linnavälistel teedel. – Linnasõit – mõõtmine algab mootori külmkäivitamisest. Sõitmine on simuleeritud. - Linnaväline sõit - autot kiirendatakse ja pidurdatakse kiiruste vahemikus 0 kuni 120 km/h (0-75 mph). Sõitmine on simuleeritud. - Manuaalkäigukastiga autod käivitatakse 2. käigus (rakendub kuni 18-tolliste ratastega autodele). Kombineeritud sõidule vastavav väärtus, mis on tabelis esitatud, on koondatud linnasõidu ja linnavälise sõidu kütusekulu vastavalt kohaldatavatele õigusaktidele. CO₂ heide – heitgaasid kogutakse süsinikdioksiidi heite arvutamiseks kahe sõidutsükli vältel. Tulemusi analüüsitakse ja arvutatakse välja CO₂ heide.