Kiirusehoidik*

Püsikiirusehoidja (CC – Cruise Control) võimaldab juhil sõitmist muutumatul sõidukiirusel, mille tulemuseks on pingevabam sõit kiirteedel ja pikkade sirgetega ühtlase liiklusvooluga maanteedel.

Ülevaade

P4-1420-Farthållare Rattknappar u LIM
Roolil olev klahvistik ja näidikuplokk.
  1. Ikon röd cirkel 1Püsikiirushoidik – sisse/välja lülitamine.
  2. Ikon röd cirkel 2Ooterežiim lõpeb ja salvesatud kiirus taastub.
  3. Ikon röd cirkel 3 Ooterežiim
  4. Ikon röd cirkel 4Aktiveerige ja reguleerige kiirust.
  5. Ikon röd cirkel 5Valitud kiirus (HALL = ooterežiim).
  6. Ikon röd cirkel 6Kiirusehoidik aktiivne - VALGE sümbol (HALL = ooterežiim).

 Hoiatus

Juht peab alati liiklusoludega arvestama ja vahele segama, kui kiirushoidik ei suuda sobivat kiirust ja/või pikivahet hoida.

Juht vastutab alati sõiduohutuse eest.

  1. * Lisavarustus/tarvik.