Automaatne raadiojaama otsing

Seade koostab automaatselt raadiojaamade loendi, mida kasutatakse raadiojaamade automaatotsingu jaoks.

Kui raadio käsitsi häälestus on lubatud, saab seda sisse lülitada nii tavavaatel kui jaamade loendis.

Raadio häälestuse tavavaade

Lühike vajutus – FM-allika tavavaates nupp P3-1020-S60/V60 Icon dubble arrow left / P3-1020-S60/V60 Icon dubble arrow right keskkonsoolil (või rooli klahvistikul).
Raadio lülitub eelmisele/järgmisele salvestatud raadiojaamale.
Pikk vajutus – FM-allika tavavaates nupp P3-1020-S60/V60 Icon dubble arrow left / P3-1020-S60/V60 Icon dubble arrow right keskkonsoolil (või rooli klahvistikul).
Raadio lülitub eelmisele/järgmisele raadiojaamale.

Raadiojaama valimine jaamade loendist

Keerake FM-allika tavavaates nuppu TUNE, kuvatakse FM station list.
Keerake TUNE sobivale jaamale ja valige OK/MENU.

Ümberlülitus automaatse ja käsitsi häälestuse vahel jaamade loendis vajutage keskkonsoolil INFO.

Seotud dokumendid