Piduri- ja sidurivedelik - tase

Piduri- ja sidurivedeliku tase peab ulatuma paagis MIN ja MAX märgi vahele.

Taseme kontrollimine

Piduri- ja sidurivedelikul on ühine mahuti. Vedelikutase peab olema MIN- ja MAX-märgistuse vahel, mis on näha mahuti sees. Kontrollige taset regulaarselt.

Vahetage pidurivedelikku iga kahe aasta järel või iga regulaarse hoolduse ajal.

Autode puhul, kus pidureid kasutatakse tihti ja intensiivselt, nt. mägedes või niiskes troopilises kliimas, tuleb vedelikku vahetada kord aastas.

Mahutavuse ja ettenähtud pidurivedeliku leiate peatükist Pidurivedelik - mark ja kogus.

 Hoiatus

Kui pidurivedeliku tase anumas on madalam kui MIN, ära jätka sõitu enne pidurivedeliku lisamist. Volvo soovitab pidurivedeliku kao põhjuse väljaselgitamiseks pöörduda volitatud Volvo teenindusse.

Lisamine

P3-0920-New front-Broms-kopplingsvätska
Vedelikumahuti asub juhipoolsel küljel.

Vedelikumahuti asub mootoriruumi külmal poolel katte all. Enne mahutikorgile ligipääsemist tuleb eemaldada ümar kate.

Ikon röd pil 1

Avage kattematerjalil olev kate seda keerates.

Ikon röd pil 2

Keerake paagi kork lahti ja lisa vedelikku. Tase peab olema MIN- ja MAX-märgistuste vahel, mis asuvad paagi sees.

 Oluline

Ära unusta korki paigaldada.