City Safety™

City Safety™ on funktsioon, mis aitab juhil vältida kokkupõrget ummikutes, kui nt eesolevas liikluses toimuvad muutused, kuid juhi tähelepanu ei ole samal ajal teravdatud, mille tagajärjel võib tekkida kokkupõrge.

City Safety™ funktsioon on aktiivne kiirustel alla 50 km/h (30 mph) ning see aitab juhti auto automaatse pidurdamisega otsese kokkupõrkeohu korral eessõitva autoga, kui juht ei reageeri õigeaegselt pidurdamise ja/või auto kõrvale juhtimisega.

City Safety™ aktiveerub olukordades, kus juht oleks pidanud varem pidurdama hakkama, seetõttu ei saa see juhti ka alati aidata.

Tarbetu sekkumise vältimiseks on City Safety™ rakendusaeg planeeritud võimalikult hiliseks.

City Safety™ funktsiooni olemasolu ei anna põhjust sõidustiili muuta. Kui juht loodab pidurdamisel täielikult ainult City Safety™ funktsioonile, toimub varem või hiljem kokkupõrge.

Tavaliselt märkab juht või reisija City Safety™ funktsiooni rakendumist ainult siis, kui kokkupõrkeoht on väga suur.

Kui autol on ka automaatse pidurdamisega kokkupõrke hoiatussüsteem*, täiendavad need süsteemid teineteist.

 Oluline

City Safety™ komponente võib remontida ja vahetada ainult teeninduses - soovitame kasutada volitatud Volvo teenindust.

 Hoiatus

City Safety™ ei rakendu igasuguste sõiduolude, liikluse, ilmastiku või teeolude korral.

City Safety™ ei reageeri sõidukitele, mis sõidavad autost erinevas suunas, väikestele sõidukitele ja mootorratastele ega inimestele ja loomadele.

City Safety™ võib takistada kokkupõrget, kui kiiruse vahe on vähem kui 15 km/h (9 mph) – suurema kiirusevahe korral on võimalik ainult vähendada kokkupõrke kiirust. Täieliku pidurdusfunktsiooni saavutamiseks peab juht vajutama piduripedaali.

Ärge kunagi oodake City Safety™ rakendumist. Juht vastutab alati õige vahekauguse ja kiiruse hoidmise eest.

  1. * Lisavarustus/tarvik.