Interneti-kaart1 – kaardisuvandid

Erinevate kaardisuvandite seaded.
P3/P4-1420-IMAP-menu-Route options-full-screen-map

Kaart täisekraanil

Allika tavavaates kaardi täisekraanil nägemiseks vajutage nuppu OK/MENU ja valige SettingsMap optionsShow full-screen map. Esile tõstetud valik + OK kuvab kaardi tervel ekraanil ilma muu autoga seonduva teabeta (nagu salongi temperatuur või aktiivne raadiosaatja ekraani alumises ja ülemises osas).

Kaardirežiimi kompass

Allika tavavaates kompassi seadistamiseks vajutage nuppu OK/MENU ja valige SettingsMap optionsMap type.

Siin valite, kuidas kaart ekraanil kuvatakse. Soovitud suvandi aktiveerimiseks vajutage nuppu OK.

 • North up - kaart kuvatakse ekraanil alati põhi üleval. Auto liigub kompassi suunas.
 • Map heading up - auto sümbol on alati kaardi keskel ja ekraani ülemise osa poole suunatud. Tee käänakut järgides pööratakse ekraanil kaarti, mitte auto sümbolit.
 • 3D suund üles - sama mis Map heading up, aga 3D-kaart. Kuvatav sõltub suumi tasemest.

Teave praeguse asukoha kohta

Allika tavavaates praeguse asukoha teabe seadistamiseks vajutage nuppu OK/MENU ja valige SettingsMap optionsPosition information.

Soovitud suvandi aktiveerimiseks vajutage nuppu OK.

 • Current road - ekraanil kuvatakse tee/tänava nimi, kus auto/kursor paikneb.
 • Lat/Long - ekraanil kuvatakse auto/kursori asukoha koordinaadid.
 • None - ekraanil ei kuvata auto/kursori asukoha teavet.

Huvipunkt (POI) kaardil

Kaardil kuvatavate POI suvandite määramiseks vajutage allika tavavaates nuppu OK/MENU ja valige SettingsMap optionsPOI symbols.

Siin saate määrata, millised POI suvandid kaardil kuvatakse. Soovitud suvandi aktiveerimiseks vajutage nuppu OK.

 • Default - kuvatakse funktsiooniga Selected määratud POI-d.
 • Selected - ekraanil kuvatavad POI-d määrake nuppudega TUNE + OK.
 • None - ühtegi POI-d ei kuvata.

POI näidete kohta vt Interneti-kaart1 – huvipunktide (POI) sümbolid.

Kaardi värvitoonid

Allika tavavaates kaardi värvitoonide seadistamiseks vajutage nuppu OK/MENU ja valige SettingsMap optionsMap colours.

Soovitud suvandi aktiveerimiseks vajutage nuppu OK.

 • Automatic - valgusandur tuvastab öö või päeva ja seadistab automaatselt ekraani sellele vastavaks.
 • Day - ekraani värvitoonid ja kontrastsus muutuvad selgeks ja teravaks.
 • Night - ekraani värvitoonid ja kontrastsus seadistatakse nii, et tagada juhile optimaalne öine nägemine.

Liiklusteave kaardil

Liiklusteabe kaardil tõstetakse elemendid esile rohelise, kollase või punasena. Roheline tähistab ummikuvaba piirkonda, kollane kerget liiklust ning punane ummikut/õnnetust.

 Märkus

Kõikides piirkondades/riikides ei ole liiklusteave kättesaadav.

Liiklusteabe edastamise piirkondi pidevalt laiendatakse.

Liiklusteabe nägemiseks vajutage allika tavavaates nuppu OK/MENU ja valige SettingsMap optionsTraffic on map.

 1. 1 Kehtib teatud mudelitel.