Veebibrauser

Autol on sisseehitatud veebibrauser, millega saab Internetist teavet otsida ja kuvada.

Põhifunktsioonide kohta lugege kuidas süsteemi hallatakse ja menüüs liigutakse.

Kasutusel on lihtne veebibrauser, mis näitab HTML 4-standardile vastavaid tekste ja pilte. Veebibrauser ei näita liikuvat pilti, videot ega mängi helisid. Failide allalaadimine ja salvestamine pole võimalik.

Veebibrauseri kasutamiseks peab auto olema Internetiga ühendatud.

 Märkus

Andmevahetus toimub üle interneti (andmeside), mis võib olla tasuline.

Andmesiderändluse kasutamine võib kulusid veelgi suurendada.

Küsige võrguoperaatorilt andmesidehindade teavet.

 Märkus

Sõidu ajal ei ole veebibrauser saadaval.

Vajutage keskkonsoolil olevat nuppu Connect (ühenda) P3-1346-x60-Connectivity symbol ja valige Veebibrauser.

Kui ühendate auto Internetiga Bluetooth®-ühenduse abil, kuvatakse ekraani paremas ülanurgas Bluetooth®-i tähis.

Kui Interneti-ühendus ei ole saadaval, siis kuvatakse ekraanil vastav teave.

Otsingu funktsioon

P3-1346-x60-Skrivhjul webbläsare
Otsing valikuratta abil.
 1. Ikon röd cirkel 1Märkide loend.
 2. Ikon röd cirkel 2Sisendrežiimi muutmine (vt järgmist tabelit).
 3. Ikon röd cirkel 3Hiljuti kasutatud veebilehed (ajalugu).

Veebiaadressi, nt www.volvocars.com sisestamiseks kasutage valikuratast.

Keera TUNE soovitud täheni ja vajuta kinnitamiseks nuppu OK/MENU. Kasutada saab ka keskkonsooli juhtpaneelil olevaid numbri- ja tähenuppe.
Seejärel sisestage järgmine täht.
Numbrite ja erimärkide sisestusrežiimi valimiseks, sisestatud aadressi laadimiseks või ajaloo avamiseks keerake nupp TUNE ühele sisestusrežiimi muutmise loendi (2) valikule (vt selgitust allolevas tabelis) ning vajutage nuppu OK/MENU.
123/ABCValige tähtede või numbrite sisestamine nupuga OK/MENU.
=>Viib ajaloovaatesse (3). Keerake veebiaadressi valimiseks nuppu TUNE, aadressi avamiseks vajutage nuppu OK/MENU.
GoLaadige sisestatud veebiaadress nupuga OK/MENU.
a|AVahetage väike- ja suurtäherežiimi nupuga OK/MENU.

{ | }

Lülitub valikurattalt väljale Address:. Liigutage kursorit nupuga TUNE. Kustutage kirjavead nupuga EXIT. Valikurattale naasmiseks vajutage OK/MENU.

Juhtpaneelil olevate numbri- ja tähenuppude abil saab väljal Address: muudatusi teha.

Lühike vajutus nupul EXIT kustutab sisestatud tähe. Pikk vajutus EXIT-nupul kustutab kõik sisestatud tähemärgid.

Numbriklahvidega sisestamine

P3/P4-1420-numerical keyboard
Numbriklahvistik.

Tähemärkide sisestamiseks saab kasutada ka keskkonsooli nuppe 0-9, * ja #.

Nupu 9 vajutamisel ilmub riba koos kõigi tähemärkidega1 nuppude all, nt W, x, y, z ja 9. Kiire nupuvajutusega sirvitakse tähemärke.

 • Peatage kursor soovitud tähemärgil ja valige see; tähemärk kuvatakse sisestusjoonel.
 • Kustutage/muutke nupuga EXIT.

Numbri sisestamiseks hoidke all vastavat numbriklahvi.

Veebibrauseris navigeerimine

Keerake linkide vahel navigeerimiseks ja veebilehe kerimiseks nuppu TUNE. Vajutage valitud/esiletõstetud lingi aktiveerimiseks nuppu OK/MENU.

P3/P4-1517-Melco-Using the web browser
Kursori liigutamine veebilehel.

Kursorit saab vabalt lehel keskkonsooli klahvistiku abil liigutada. Lehe ülaosas oleva menüüriba muutmiseks vajutage nuppu INFO.

Hüpikmenüü saab avada keskkonsoolil oleva nupuga number 5. Võite ka kursori mitteklõpsatavale alale viia ja vajutada nuppu OK/MENU.

Funktsioonid

Funktsioone saab avada keskkonsoolil oleva hüpikmenüüga number 5. Võite ka kursori mitteklõpsatavale alale viia ja vajutada nuppu OK/MENU.

 • Back – viib tagasi eelmisele lehele.
 • Forward – kui olete lehelt väljunud, saate lehele jälle naasta.
 • Reload – uuendab lehe.
 • Stop – lõpetab lehe laadimise ja viib tagasi.
 • New tab - uus kaart/lehekülg. Samaaegselt saab avada kuni neli kaarti.
 • Close tab – sulgeb vahelehe/lehe.
 • Zoom in/Zoom out – suurendab/vähendab lehte.
 • Add bookmark/Delete bookmark - veebilehe aadressi ei pea iga kord uuesti sisestama, selle asemel võite salvestada lehe kiirlingi (järjehoidja). Salvestada saab kuni 20 järjehoidjat.
 • Settings - veebibrauseri kuva kohandamise ja teabehalduse kohta vaadake lisainfot altpoolt.

Seaded

 • Bookmarks - Rename, Reorder või Delete.
 • Content filtering – saate seadeid muuta nii, et veebileht kuvataks soovitud viisil. Võimalikud funktsioonid on järgmised: Show images, Block pop-ups ja Enable JavaScript.
 • Accept cookies – küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse. Küpsised võimaldavad kasutada veebisaitide teatud funktsioone ning veebisaidi omalikult koguda statistilisi andmeid näiteks külastajate edasiliikumise kohta.
 • Text size - valige kasutatav märgisuurus: Large, Medium või Small.
 • Clear browsing dataCookies, browsing history and cache will be cleared.
 • FAV key options -Teatud funktsioone saab linkida FAV-nupuga. Lingitud funktsiooni aktiveerimiseks tuleb lihtsalt vajutada FAV-nuppu, vt Eelistused.
 1. 1 Iga nupuga sisestatav tähemärk sõltub riigist/keelest.