Pesuvedelik, lisamine

Klaasipesuvedelik on vajalik esitulede ja klaaside puhastamiseks. Kui temperatuur langeb allapoole külmumispunkti, tuleb kasutada antifriisi sisaldavad pesuvedelikku.
P3-1320-S80/V70/XC70/S80L-New front-spolarvätska

Klaasipesuvedeliku lisamiseks eemaldage sinine kork.

Tuuleklaasi- ja tulepesurid kasutavad sama paaki.

 Märkus

Kui mahutisse on jäänud umbes üks liiter pesuvedelikku, kuvatakse näidikuplokil teade koos sümboliga P3/P4-1517-Washer fluid -symbol, et mahuti tuleb pesuvedelikuga täita.

Ettenähtud kvaliteet: Volvo soovitatav pesuvedelik – kaitseks külmumise eest külma ilma korral ja külmumistemperatuuridel.

 Oluline

Kasutage Volvo originaalset klaasipesuvedelikku või selle võrdväärset pesuvedelikku, mille soovitatav pH tase jääb vahemikku 6 kuni 8; lahjendage (nt 1:1 neutraalse veega).

 Oluline

Külmumistemperatuuri puhul kasutage antifriisi sisaldavat pesuvedelikku, et pump, anum ja voolikud ei külmuks.

Kogus:

  • Tuledepesuriga sõidukid: 6,5 liitrit.
  • Tuledepesurita sõidukid: 4,5 liitrit.