MY CAR otsinguteed

MY CAR on menüüallikas, mille abil toimub mitmete sõiduki funktsioonide juhtimine, nt. kella, küljepeeglite ja lukustuse seadistamine.

Praegune menüütase kuvatakse keskkonsooli ekraani ülaservas. Menüüsüsteemi funktsioonide otsinguteed esitatakse järgmises vormingus:

SettingsVehicle settingsLock settingsDoors unlockDriver door, then all.

Näide juurdepääsust funktsioonile ja selle reguleerimisele rooli klahvistiku abil:

Vajutage keskkonsooli nuppu MY CAR.
Vajutage pöördlülitit.
Liikuge pöördlüliti abil soovitud menüüni, nt menüüni Settings, ja vajutage pöördlülitit – avaneb alammenüü.
Keri ette vajalik menüü, nt Vehicle settings ja vajuta ratast - alammenüü avaneb.
Kerige valikule Lock settings ja vajutage ratast – avaneb alammenüü.
Liikuge valikule Doors unlock ja vajutage pöördlülitit – avaneb valitavate funktsioonide rippmenüü.
Liikuge pöördlüliti abil valikutele All doors ja Driver door, then all ja vajutage pöördlülitit – valitakse funktsioon.
Sule programmeerimine, liikudes menüüdes tagasi lühikeste vajutustega nupule EXIT või ühe pika vajutusega.

Sama kehtib ka keskkonsooli juhtseadiste korral: OK/MENU, EXIT ja nupu TUNE korral.