Alkolukk* - enne mootori käivitamist

Alkoluku otstarve on takistada auto juhtimist alkoholijoobes.

Alkolukk aktiveeritakse automaatselt ja on kasutusvalmis kohe auto avamisel.

P3-0946 Alkolås
 1. Ikon röd cirkel 1Puhumisotsak.
 2. Ikon röd cirkel 2Juhi vahetamise nupp
 3. Ikon röd cirkel 3Andmevahetuse nupp.
 4. Ikon röd cirkel 4Pingenäidik
 5. Ikon röd cirkel 5Puhumistesti tulemuse märgutuli.
 6. Ikon röd cirkel 6Märgutuli näitab, et seade on puhumistestiks valmis.
 1. Kui märgutuli (6) põleb rohelisena, on alkolukk kasutusvalmis.
 2. Võta alkolukk hoidikust.
 3. Pööra huulik (1) püsti, hinga sügavalt sisse ja puhul ühtlaselt huulikusse, kuni umbes 5 sekundi pärast kuuled klõpsatust. Puhumistesti võimalikud tulemused on koondatud tabelisse Puhumiskatse tulemused.
 4. Kui teadet ei kuvata, siis on katsetulemuse ülekanne autosse ebaõnnestunud – sel juhul vajutage nuppu (3), et tulemus käsitsi autosse üle kanda.
 5. Pööra huulik alla tagasi ja pane alkolukk hoidikusse.
 6. Pärast õnnestunud puhumistesti käivita mootor 5 minuti vältel – kui viivitad kauem, tuleb testi korrata.

Puhumiskatse tulemused

Märgutuli (5) + ekraani tekstSpetsifikatsioon
Roheline + Alkolukk Test negatiivneKäivita mootor – alkoholisisaldust ei tuvastatud.
Kollane + Alkolukk Test negatiivneMootori saab käivitada – mõõdetud alkoholisisaldus on suurem kui 0,1 promilli, mis on kehtivast piirnormist madalam1.
Punane + Test ebaõnnestus Oota 1 minut ja proovi uuestiMootorit ei saa käivitada – mõõdetud alkoholisisaldus ületab kehtivat piirnormi 1.

 Märkus

Pärast sõitmist saa auto 30 minuti vältel käivitada ilma uue puhumiskontrollita.
 1. * Lisavarustus/tarvik.
 2. 1 Lubatud piirmäärad on riigiti erinevad. Viige ennast kurssi riigis kehtivate eeskirjadega. Loe lisaks peatükist Alkolukk*.