Automaatkäigukast - Powershift*

Automaatkäigukast Powershift edastab mootorilt tuleva motoorse jõu topelt mehaaniliste siduriketastega veoratastele erinevalt Geartronic-ust, milles kasutatakse selle asemel hüdrotrafot.
P3-1320-Geartronic shift pattern
D: automaatkäigukasti asendid. +S–: manuaalkäigukasti asendid. S: sportrežiim*.

Powershift ülekandesüsteem ja selle funktsioonide juhtimine toimub samuti nagu Geartronic automaatkäigukasti korral.

Üheks erandiks on funktsioon "Geartronic - talverežiim":

  • Powershift võimaldab kohaltvõtu libedal teekattel 2. käigu manuaalse sisselülitamise korral 3. käigu asemel Geartronic.

Pukseerimine

Powershift käigukastiga mudelit ei tohi pukseerida, sest käigukasti piisava määrimise jaoks peab auto mootor töötama. Kui pukseerimine on siiski vajalik, peab sõit olema võimalikult lühike ja aeglane.

Kui te ei tea, kas autol on Powershift või Geartronic käigukast, on kapoti avamisel võimalik seda käigukasti sildilt kontrollida - Tüübitähised. Märge ”MPS6” tähendab, et autol on Powershift -käigukast - vastasel korral on sellel Geartronic automaatkäigukast.

Lugege ka tähtsat teavet jaotisest Pukseerimine.

Pea meeles

Käigukasti topeltsiduril on ülekoormuskaitse funktsioon, mis rakendub ülekuumenemise korral, näiteks juhul, kui autot hoitakse pikka aega tõusul paigal allavajutatud gaasipedaaliga.

Käigukasti ülekuumenemine põhjustab auto rappumist ja vibreerimist. Samal ajal süttib ohusümbol ning näidikuplokki ilmub vastav teade. Käigukast võib üle kuumeneda ka aeglase sõidu ajal (10 km/h (6 mph) või aeglasemalt), ülesmäge sõitmisel või haagise vedamisel. Käigukast jahtub maha, kui auto seisab, pidur on alla vajutatud ja mootor töötab tühikäigu kiirusel.

Aeglasest sõidust tingitud ülekuumenemist saab vältida järgmiselt:

  • Peata auto ja oota jalga piduril hoides, kuni liikluses on tekkinud piisavalt vaba ruumi, sõida veidi maad edasi ja oota uuesti jalga piduril hoides.

 Oluline

Hoia autot tõusul paigal piduri abil – ära kasuta selleks gaasipedaali. Vastasel korral võib käigukast üle kuumeneda.

Teade ja tegevus

Mõnel puhul võidakse näidikupaneelil kuvada tekstiteadet koos sümboli samaaegse süttimisega.

SümbolTeadeSõiduomadusedTegevusjuhis
Symbol informationKäigukast on kuum Pidurda!Raskus hoida ühtlast kiirust ühtlase mootori kiiruse korral.Jõuülekanne on üle kuumenenud. Hoia auto piduripedaali abil paigal1.
Symbol varningKäigukast on kuum Pargi ohutult Ära seiska mootoritOluline auto veojõu kadu.Jõuülekanne on üle kuumenenud. Parkige auto kohe ohutul viisil1.
Symbol informationKäigukasti jahutus Ära seiska mootoritÜlekuumenenud käigukasti tõttu veojõud puudub.Jõuülekanne on üle kuumenenud. Kiireimaks jahutamiseks: Lase mootoril kuni teate kustumiseni käia tühikäigul, hoides käigukangi asendis N või P.

Tabelis on toodud kolm sammu suureneva tõsiduse astmega, kui jõuülekanne kuumeneb üle. Paralleelselt tekstiteatega antakse juhile ka teada, et auto elektroonika muudab ajutiselt sõiduomadusi. Järgige tekstiteates toodud juhiseid.

 Märkus

Tabelis esitatud näited ei viita sõiduki rikkele, vaid näitavad, et ohutusfunktsioon on aktiveeritud auto komponentide vigastamise vältimiseks.

 Hoiatus

Kui hoiatussümbolit ning teksti Käigukast on kuum Pargi ohutult Ära seiska mootorit ignoreeritakse, võib käigukast sedavõrd üle kuumeneda, et mootori ja käigukasti vaheline jõuülekanne katkeb ajutiselt siduri tõrke vältimiseks – sel ajal ei ole võimalik autoga sõita ning auto seisab, kuni käigukast on vajalikul määral jahtunud.

Teiste automaatkäigukasti kasutamise juhistega tekstiteadete kohta vt Teated.

Tekstiteade kaob automaatselt, kui tegevus on sooritatud, või pärast ühekordset suunatulede hoova nupu OK vajutamist.

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Kiireim jahutus: lase mootoril tühikäigul töötada, kui käigukang on asendis N või P, kuni teade kaob.