Internet-kaart1 – sirvimismenüü

Sirvimismenüüs liigutatakse kaardikujutist keskkonsooli numbriklahvidega.
P3/P4-1420-IMAP-menu-Scroll view over POI
Sihikuga2 sirvimisrežiim.

Sirvimisrežiimi aktiveerimine kaardi tavarežiimis

  • Vajutage numbriklahvi 0-9.

Sirvimine

  • Vajutage ühte numbriklahvi 1-2-3-4-6-7-8-9– servale ilmub suunajoon koos numbriga, mida saate kasutada kaarti sobivas suunas liigutamiseks.

Suumimine

  • Keerake nuppu TUNE.

Numbriklahv "5"

P3-1020-S60/V60 Symbol telefon 5

Sirvimisrežiimis numbriklahvi 5 vajutamisel keskmistatakse kaart auto asukohta.

Sirvimisrežiimist väljumine

  • Vajuta EXIT või NAV.

Sihik

P3/P4-1420-IMAP-menu-Scroll view over POI-information

Sihikuga kaardil märgitud punkti menüü avamiseks vajutage üks kord nuppu OK.

  • Set single destination - kustutab kõik teekonna eelmised sihtkohad ja käivitab kaardil juhendamise.
  • POI information - kuvab ekraanil sihikule kõige lähema huvipunkti nime ja aadressi. Huvipunkti kohta lisateabe saamiseks vt Interneti-kaart1 – huvipunktide (POI) sümbolid.
  • Information - kuvab valitud asukoha kohta saadavalolevat teavet.
  • Save - võimaldab valitud asukoha mällu salvestada.
  1. 1 Kehtib teatud mudelitel.
  2. 2 Määrake, kas sihiku/kursori asukoht kuvatakse kaardil nime või GPS-koordinaatidega, vt kaardisuvandid.