Menüüdes liikumine - näidikuteplokk

Roolisamba vasakpoolne hoob juhib näidikuploki infoekraanile kuvatavaid menüüsid. Näidikuploki infoekraanile kuvatavad menüüd sõltuvad süüteasendist.
P3-1320-Menu and message - action STD-line
Ekraan (analoog-näidikuplokk) ja menüüs navigeerimise juhtseadised.
P3-1246-312H-Menu and messages, combi and steering wheel left
Ekraan (digitaalne näidikuplokk) ja menüüs navigeerimise juhtseadised.
  1. Ikon röd cirkel 1OK – juurdepääs teadete loetellu ja teadete kinnitamine.
  2. Ikon röd cirkel 2Pöördlüliti – lehitse menüüvalikuid.
  3. Ikon röd cirkel 3RESET – lähtesta aktiivne funktsioon. Kasutatakse teatud juhtudel funktsiooni valimiseks/aktiveerimiseks, vt. vastava funktsiooni all olevat kirjeldust.

Teate ilmumisel tuleb menüüde kuvamiseks selle vastuvõtmine OK abil kinnitada.

Seotud dokumendid