Rehvirõhu jälgimine*1

Juhul kui ühes või mitmes rehvis on rõhk liiga madal, siis rehvirõhu jälgimissüsteem hoiatab sellest näidikupaneelil oleva ohusümboliga.

Teatud riikides kuulub rehvirõhu jälgimissüsteem vastavalt kehtivatele seadustele auto tavavarustuse hulka. Tavalist rehvihooldust süsteem ei asenda.

P3 USA Icon TPMS
Rehvirõhu jälgimise hoiatussümbol.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Standard teatud riikides.