Kokkupõrke hoiatussüsteem* - jalgratturite tuvastus

Kokkupõrkehoiatus koos automaatse pidurdamise ning jalgratturi ja jalakäija tuvastamise funktsiooniga (Collision Warning with Auto Brake and Cyclist and Pedestrian Detection) on seade, mis aitab juhti olukordades, kus eksisteerib jalakäijale, jalgratturile või sõidukile otsasõitmise oht või kokkupõrke oht samas suunas eessõitva või seisva sõidukiga.
P3-1320- CW w FullBrake + Cykel - Symboler-2
Funktsioon "näeb" jalgrattureid tagant, kes liiguvad teiega samas suunas.
P3-1320- CW w FullBrake + Cykel - Symboler
Optimaalsed näited, kuidas süsteem jalgrattureid tuvastab - selge kere- ja jalgrattakontuurid, otse tagant ja auto keskjoonel paiknevad.

Süsteemi optimaalseks toimimiseks on oluline, et süsteemi funktsioon, mis tuvastab jalgrattureid, saaks võimalikult ühest teavet keha ja jalgratta kuju kohta – see tähendab, et võimalik peab olema tuvastada jalgratas, pea, käed, õlad, jalad, üla- ja alakeha ning inimese tavaline liikumismuster.

Kui suurem osa jalgratturist pole funktsiooni kaamerale nähtav, ei suuda süsteem jalgratturit tuvastada.

 • Et funktsioon suudaks jalgratturi tuvastada, peab tegemist olema täiskasvanuga, kes sõidab täiskasvanutele mõeldud jalgrattaga.
 • Jalgratas peab olema varustatud hästi nähtava ja heaks kiidetud1 tagumise punase helkuriga, mis on paikneb teepinnast vähemalt 70 cm kõrgusel.
 • Funktsioon suudab tuvastada teiega samas suunas liikuvaid jalgrattureid tagant poolt, mitte nurga alt ega küljelt.
 • Auto kujutletava vasaku või parema serva juures liikuvad jalgratturid tuvastatakse hiljem või üldse mitte.
 • Funktsiooni võime jalgrattureid hämaras näha on piiratud, – nii nagu inimsilmal.
 • Funktsiooni võime jalgrattureid tuvastada deaktiveeritakse pimedas või tunnelis sõidu ajaks, isegi juhul kui tänavavalgustus on sisse lülitatud.
 • Jalgratturite optimaalseks tuvastamiseks tuleb City Safety™-funktsioon aktiveerida, vt City Safety™.

 Hoiatus

Kokkupõrkehoiatus koos automaatpiduri ja jalgratturianduriga on autojuhti abistav funktsioon.

Funktsioon ei suuda tuvastada:

 • kõiki jalgrattureid igas olukorras ning see ei näe näiteks ka osaliselt varjatud jalgrattureid.
 • küljelt lähenevaid ja kehapiirjooni varjavate riietega jalgrattureid.
 • jalgrattaid, millel pole tagumist punast helkurit.
 • suure koormaga jalgrattaid.

Juht on alati vastutav sõiduki nõuetekohase juhtimise ja ohutu pikivahe hoidmise eest.

 1. * Lisavarustus/tarvik.
 2. 1 Helkur peab vastama vastava riigi liiklusseadustes kehtestatud soovitustele ja nõuetele.