Ohutus - hoiatussümbol

Vea tuvastamise korral veaotsingu käigus või süsteemi sisselülitamisel kuvatakse vastav ohusümbol. Vajadusel kuvatakse hoiatussümbol koos vastavasisulise teatega näidikuploki infonäidikule.
P3-1320-Warning symbols in combi STD
Turvapatjade süsteemi ohukolmnurk ja hoiatussümbol analoog-näidikupaneelil.
P3-1246-312H-Warning symbols in combi
Turvapatjade süsteemi ohukolmnurk ja hoiatussümbol digitaalsel näidikupaneelil.

Näidikuploki hoiatussümbol süttib, kui kaugjuhtimispult on asendis II. Sümbol kustub ligikaudu 6 sekundi möödumisel eeldusel, et turvapadjasüsteemis pole tõrget.

 Hoiatus

Kui turvapadjasüsteemi hoiatussümbol ei kustu või süttib sõidu ajal, ei ole turvapadjasüsteem täiesti funktsionaalne. Sümbol näitab tõrget turvavööde eelpingutisüsteemis, SIPS-is, IC-süsteemis või muud tõrget süsteemis. Volvo soovitab pöörduda volitatud Volvo esindusse niipea kui võimalik.

Kui ohusümbol ei toimi õigesti, ilmub ohukolmnurga kujutis ja SRS-turvapadi Vajalik hooldus või SRS-turvapadi Lase kohe hooldada süttib ekraanil. Volvo soovitab viivitamatult pöörduda volitatud Volvo teenindusse.