Tüübitähised

Tüübimärgis, sõiduki VIN-kood jne., sh. sõidukikohased andmed on tähistatud sõiduki tehasesiltidel.

Kleebise asukoht

P3-1517-Type approval, labels, not China, Russia and Saudi Arabia
Joonis on skemaatiline – üksikasjad võivad riigist ja mudelist olenevalt erineda.
Volvo esindusega suheldes ja varuosi ja lisavarustust tellides on hea, kui tead auto tüübitähist, vermikunumbrit ja mootori numbrit.
Ikon röd cirkel 1Tüübitunnus, VIN-kood, lubatud maksimaalne mass ja tooni kooditunnus ning tüübi heakskiidunumber. Silt paikneb uksepiilaril ja on nähtav, kui parempoolne tagauks on avatud.
Ikon röd cirkel 2Silt A/C süsteemile.
Ikon röd cirkel 3Seisukütteseadme kleebis.
Ikon röd cirkel 4Mootori kood ja mootori seerianumber.
Ikon röd cirkel 5Mootoriõli etikett.
Ikon röd cirkel 6Käigukasti tüüp ja seerianumber.
Ikon röd cirkel A Manuaalkäigukast
Ikon röd cirkel B Automaatkäigukast
Ikon röd cirkel 7Auto veermikunumber (VIN - Vehicle Identification Number).

Täpsem teave auto kohta on toodud registreerimisdokumendis.

 Märkus

Kasutusjuhendis kujutatud andmeplaadid ei tarvitse vastata täpselt sõidukile paigaldatud andmeplaatidele. Neil kujutatakse nende ligikaudset välimust ja asukohta autos. Teie konkreetse auto andmed on esitatud teie auto andmeplaatidel.