Kompass*

Tahavaatepeegli ülemises paremas servas on ekraan, kus näidatakse, millise ilmakaare poole on suunatud auto esiosa.

Kasutamine

P3-1420-Rearview mirror with integrated compass display
Kompassiga tahavaatepeegel.

Vastavalt auto esiosa suunale kuvatakse kaheksat erinevat suunda ingliskeelsete lühenditena: N (põhi), NE (kirre), E (ida), SE (kagu), S (lõuna), SW (edel), W (lääs) ja NW (loe).

Kompassi funktsioon aktiveeritakse mootori käivitamisel või süüte keeramisel asendisse II automaatselt, vt Süüteasendid - funktsioonid erinevates olekutes. Kompassi funktsiooni välja-/sisselülitamine - vajutage nupule peegli tagaserval, kasutades selleks näiteks kirjaklambrit.

Kalibreerimine

Kompassi korrektse suunanäitamise tagamiseks võib vajalik olla selle kalibreerimine.

Maa on jagatud 15 magnetvööndiks. Kompass tuleks kalibreerida, kui auto viiakse üle mitme magnettsooni.

Kalibreerimiseks toimige järgmiselt.
Jäta auto seisma sellises lahtise ja avara maastikuga kohas, kus puuduvad terasrajatised ja kõrgepingeliinid.
Käivitage auto ja lülitage kõik elektriseadmed (kliimaseade, klaasipuhastid jt) välja ning veenduge, et kõik uksed on suletud.

 Märkus

Kalibreerimine võib ebaõnnestuda või üldse mitte käivituda, kui elektriseadmed on sisse lülitamata.
Hoidke tahavaatepeegli taga olevat nuppu all (kasutage selleks kirjaklambrit vms.) ligikaudu 3 sekundit. Kuvatakse praeguse magnettsooni number.
P3/P4-1517-Compass magnetic zones
Magnetvööndid.
Vajuta nuppu korduvalt, kuni kuvatakse vajalik magnetsoon (1–15). Vaata kompassi magnettsoonide kaarti.
Oodake, kuni ekraanil kuvatakse uuesti sümbol C, või hoidke tahavaatepeegli all olevat nuppu ligikaudu 6 sekundit all, kuni ilmub sümbol C.
Sõitke aeglaselt ringikujuliselt kiirus ei tohi olla suurem kui 10 km/h (6 mph), kuni näidikul kuvatakse kompassi suund, mis näitab, et kalibreerimine on lõppenud. Seejärel sõida veel 2 ringi, et viia läbi täppiskalibreerimine.
Tuuleklaasi elektrisoojendusega autod*: Kui tuuleklaasi elektrisoojendus on aktiveeritud ja kuvatakse sümbolit C, tehke kalibreerimine eespool punkti 6 järgides aktiveeritud tuuleklaasi soojendusega, vt Tuuleklaasi udu eemaldamine ja sulatamine.
Korda vajadusel ülaltoodud protseduuri.
  1. * Lisavarustus/tarvik.