Mootoriploki soojendus ja salongi kütteseade* - teated

Mootoriploki ja salongi soojendust puudutavad sümbolid ja ekraaniteated erinevad olenevalt sellest, kas näidikuplokk on analoog-tüüpi või digitaalset tüüpi.
Px-1420-Symbol Fuel heater

Kui kütteseade on sisse lülitatud, süttib infoekraanil kütte sümbol.

Kui üks taimer on aktiveeritud, süttib ekraanil aktiveeritud taimeri sümbol ja samal ajal kuvatakse sümboli kõrval seatud kellaaeg.

P4-1246 Symbol Fuel heater Activated timer - analog

Aktiveeritud taimeri sümbol analoog-näidikuplokis.

P4-1246 Symbol Fuel heater Activated timer - digital

Aktiveeritud taimeri sümbol digitaalses näidikuplokis.

Tabelis on toodud ekraanil kuvatavad sümbolid ja tekstid.

SümbolTeadeSpetsifikatsioon
Px-1420-Symbol Fuel heaterKütteseade on sisse lülitatud ja töötab.

Px-1420-Symbol Fuel heater

P3007-Symbol LågBatterinivå

Lisasoojendi seisatud EnergiasäästurežiimAuto elektroonika seiskas kütteseadme, et hõlbustada mootori käivitamist.

Px-1420-Symbol Fuel heater

Symbol bränslenivå

Lisasoojendi väljalülitatud Kütust on väheKütteseadet ei saa sisse lülitada, kuna kütust on liiga vähe – kütust säästetakse auto käivitamiseks ja umbes 50 km läbimiseks.
Px-1420-Symbol Fuel heater serviceLisasoojendi Vajalik hooldusKütteseade ei tööta. Pöördu remondiks teenindusse. Volvo soovitab pöörduda volitatud Volvo teenindusse.

Ekraanile kuvatavad tekstiteated kustuvad automaatselt teatava aja möödumisel või pärast ühekordset vajutust suunatulede hoova OK nupule.

  1. * Lisavarustus/tarvik.