Liiklusmärgituvastus Road sign information (RSI)* - toimimine

Liiklusmärkide tuvastamise funktsioon (RSI – Road Sign Information) aitab sõiduki juhil pidada meeles kiirusega seotud liiklusmärke, millest sõiduk on möödunud.

Funktsiooni kasutatakse järgmiselt:

P4-1220-RSI Instrumentpanel
Salvestatud kiirusinfo1.

Juhul kui liiklusmärkide lugemise funktsioon RSI tuvastab piirkiirust fikseeriva liiklusmärgi, kuvatakse selle liiklusmärgi sümbol näidikuplokis.

P4-1220- RSI Omkörningsförbud

Möödasõidu keelu aladel kuvatakse koos jooksval lõigul kiiruspiirangut fikseeriva märgi sümboliga ka möödasõitu keelav märk.

Piirangu või kiirtee lõpp

Kui RSI avastab kiirusepiirangu lõppu või muud kiirusega seotud teavet andva märgi, nt kiirtee lõpu, kuvatakse vastavat liiklusmärki näidikuplokis ligikaudu 10 sekundit.

Näited sellistest märkidest on järgmised.

P3+4-1246- RSI Alla begränsningar upphör

Kõikide piirangute lõpp.

P3+4-1246- RSI Motorväg upphör

Kiirtee lõpp.

Seejärel märk peidetakse kuni järgmise kiirusega seotud märgi avastamiseni.

Täiendavad märgid

P4-1220- RSI Hastighet vid undantag
Näiteid täiendavatest märkidest1.

Juhul kui samale teelõigule on paigaldatud teisi, erinevat piirkiirust lubavaid märke, kuvatakse täiendav märk, millega märgitakse erineva kiirusepiirangu rakendumise asjaolusid. On võimalik, et õnnetuste oht sellel teelõigul on teatavates oludes nagu vihma ja/või udu korral eriti kõrge.

Täiendav vihmasadu tähistav märk kuvatakse vaid sisselülitatud tuuleklaasipuhastite korral.

P4-1220- RSI Hastighet på Avfart el Annan väg

Mahasõitudel kehtivad kiiruspiirangud tähistatakse teatavates riikides lisamärgina, millele on lisatud nool.

Sellist tüüpi täiendavatele märkidele lisatavad kiiruspiirangu märgid kuvatakse vaid juhul, kui juht on suunatule sisse lülitanud.

P3-V60H RSI Hastighet begränsad sträcka eller tid på dygnet

Mõned kiiruspiirangud rakenduvad näiteks alles pärast teatava vahemaa läbimist või kindlatel kellaaegadel. Juhti teavitatakse sellisest olukorrast kiirust tähistava sümboli alla kuvatava lisamärgi abil.

Lisateabe kuvamine

P3+4-1320- RSI Tilläggstavla

Lisamärgi sümbol tühja raami kujul näidikuploki kiirusesümboli all tähendab, et RSI avastas kiirusepiirangu kohta lisateavet andva lisamärgi.

MY CAR – seadistused (minu auto)

RSI-süsteemil on omad kasutajaseaded, mida on võimalik muuta MY CAR menüüsüsteemis; vt. MY CAR.

Liiklusmärkide teave sees/väljas

P4-1220-MyCar RSI

Kiiruspiirangu sümbolite kuvamise näidikuplokis võib välja lülitada. Funktsiooni saab aktiveerida/desaktiveerida menüüs MY CAR. Täpsema teabe saamiseks menüüsüsteemi kohta vt. MY CAR.

Piirkiiruse ületamise hoiatus

P4-1246-MyCar RSI-SpeedAlertOn

Juhil on võimalus tellida piirkiiruse ületamisest teavitav hoiatus, mis sekkub piirkiiruse ületamisel 5 km/h (5 mph) või rohkem. See hoiatus edastatakse lubatud piirkiirust tähistava sümboli abil, mis selle kiiruse ületamisel mõni aeg vilgub. Funktsiooni saab aktiveerida/desaktiveerida menüüs MY CAR. Täpsema teabe saamiseks menüüsüsteemi kohta vt. MY CAR.

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Näidikuplokis kuvatavad liiklusmärgid olenevad riigist - juhendi joonistel on toodud vaid mõned näited.