Lähenemisvalgustuse kestus

Lähenemisvalgustus koosneb gabariidituledest, külgpeeglite tuledest, numbrimärgi valgustusest, salongi laevalgustusest ja lävevalgustusest.

Lähenemisvalgustus lülitatakse sisse kaugjuhtimispult-võtmest, vt. Kaugjuhtimispult-võtme funktsioonid ning seda kasutatakse auto valgustuse sisselülitamiseks teatud kauguselt.

Funktsiooni kaugjuhtimispuldiga aktiveerimisel süttivad gabariidituled, külgpeegli tuled, numbrimärgi valgustus, laevalgustus ja lävevalgustus.

Lähenemisvalgustuse põlemise kestust saab määrata menüüsüsteemis MY CAR, vt MY CAR.

Seotud dokumendid