Istmed, esiistmed - elektriliselt seadistatavad*

Sõiduki esiistmetel on suurima mugavuse tagamiseks erinevate seadistustega lisavarustust. Elektrilisi istmeid on võimalik liigutada ette-/tahasuunaliselt ning üles-/allasuunaliselt. Istme esiosa on võimalik tõsta/langetada. Seljatoe ja nimmetoe* nurka saab muuta.

Elektriliselt juhitav iste

P3-1420-Elmanövrerat säte
  1. Ikon röd cirkel 1Istmepadja esiserv üles/alla
  2. Ikon röd cirkel 2Istme tõstmine/langetamine
  3. Ikon röd cirkel 3Iste ette/taha
  4. Ikon röd cirkel 4Seljatoe kalle
  5. Ikon röd cirkel 5Nimmetuge* saab sisse- ja väljapoole reguleerida

Elektrilistel istmetel on ülekoormuskaitse, mis aktiveerub, kui mõni ese istet blokeerib. Kui see juhtub, lülitage auto elektrisüsteem asendisse I või 0 ja oodake natuke enne, kui istet uuesti reguleerite.

Liigutamine on võimalik ainult ühes suunas korraga (ette/taha/üles/alla/sisse/välja).

Ettevalmistus

Istet saab reguleerida teatud aja jooksul pärast uste kaugjuhtimispuldi abil lukust avamist, kui võtit ei ole süütelukku sisestatud. Tavaliselt reguleeritakse istet võtme asendis I ja seda on alati võimalik teha siis, kui mootor töötab.

Mälufunktsiooniga iste*

P3-1420-Säte med minnesfunktion

Mälufunktsioon salvestab istme ja külgpeeglite seadeid.

Seadistuse salvestamine

Ikon röd cirkel 1Mälunupp
Ikon röd cirkel 2Mälunupp
Ikon röd cirkel 3Mälunupp
Ikon röd cirkel 4Seadistuste salvestamise nupp
Reguleeri iste ja külgpeeglid.
Hoia nuppu M all, vajutades samaaegselt alla nuppu 1, 2 või 3. Hoidke nuppe all, kuni kuulete helisignaali ning näidikuplokil kuvatakse teade.

Enne uue mäluasendi seadistamist tuleb istet uuesti reguleerida.

Nimmetoe seadistust ei salvestata.

Salvestatud seadistuse kasutamine

Vajutage ühte mälunuppudest 1-3, kuni istme ja küljepeeglite liikumine peatub. Nupu vabastamisel istme ja küljepeeglite liikumine peatub.

Kaugjuhtimispuldi* võtmemälu

Kõiki kaugjuhtimispulte on võimalik erinevate juhtide poolt juhiistme ja küljepeeglite1 seadistuste salvestamiseks kasutada, vt Kaugjuhtimispult - isikupärastamine*.

Hädaseiskamine

Kui iste hakkab ootamatult liikuma, vajutage istme peatamiseks mõnda istme reguleerimise või mälu nuppu.

Võtmemälus salvestatud istmeasendi saavutamiseks tuleb taaskäivituseks vajutada kaugjuhtimispuldil olevat lukust avamise nuppu. Juhipoolne uks peab olema avatud.

 Hoiatus

Muljumisoht! Jälgige, et lapsed ei mängiks juhtnuppudega. Veenduge, et istme ees, taga ega all ei ole selle reguleerimise ajal esemeid. Veenduge, et tagaistmel sõitjatel ei oleks vahelejäämise ohtu.

Soojenduse/ventilatsiooniga istmed*

Täiendav teave istmesoojenduste/ventileeritud istmete kohta, vt Istmesoojendusega esiistmed* ja Istmesoojendusega tagaiste*.

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Ainult elektriliselt reguleeritava istmemälu ja kokkuklapitavate tahavaate- ning külgpeeglite korral. Nimmetoe seadistust ei salvestata.