Kütuse tankimine

Olulised tegurid tankimisel

Kütusepaagi korgi avamine/sulgemine

P3-1020-70+80 Tanklucka Varning + Lockparkering

Paagis võib kõrge välistemperatuuri korral tekkida teatav ülerõhk. Ava aeglaselt kork.

  • Asetada kork pärast tankimist tagasi ja keerata seda, kuni kostub üks või mitu klõpsatust.

Kütuse tankimine

  • Ärge täitke paaki üle, vaid lõpetage tankimine kui pumba otsik esimest korda välja lülitub.

 Märkus

Kuuma ilmaga võib kütuse ülejääk paagist välja voolata.

Kütuse lisamine kanistrist1

Kui lisate kütust kanistrist, kasutage pakiruumis põrandaluugi all asuvat lehtrit.

Veenduge, et sisestate lehtritoru kindlalt täitetorusse. Täitetorul on avatav kork ja lehtritoru peab korgist mööda liikuma, enne kui saab kütust valama hakata.

  1. 1 Kehtib ainult diiselmootoriga autodele.

Kas sellest oli abi?