Katusel olev koorem

Kauba vedamiseks katusel on lubatud kasutada üksnes Volvo originaalkatuseraame. Sellega välistatakse sõiduki kahjustamise oht ja tagatakse parim võimalik ohutus teekonna vältel.

Järgi hoolikalt koormakanduriga kaasasolevaid paigaldusjuhiseid.

  • Kontrolli regulaarselt, kas koormakandurid ja koorem on õigesti kinnitatud. Seo koorem kinnitusnööridega korralikult kinni.
  • Jaota koorem koormakanduritele ühtlaselt. Aseta raskemad esemed allapoole.
  • Tuule ette jääva eseme suurus ja seega ka kütusekulu kasvavad koorma suuruse kasvuga.
  • Sõida ettevaatlikult. Väldi järsku kiirendust, järske pidurdusi ja järske kurve.

 Hoiatus

Auto raskuskese ja sõiduomadused muutuvad koorma paigaldamisel katusele.

Lisateabe saamiseks maksimaalse lubatava koormuse kohta katusel, sh koormakanduril ja katuseboksides, vt Massid.