Rikkerežiimi puudutav üldteave

Ohutusrežiim on kaitseseisund, mis rakendub, kui kokkupõrge võib olla kahjustanud auto olulisi funktsioone, nt kütusevoolikuid, mõne kaitsesüsteemi andureid või pidurisüsteemi.
P3-1320-Safety mode in Std-line
Ohukolmnurk analoog-näidikupaneelil.
P3-1246-312H-Safety mode
Ohukolmnurk digitaalsel näidikuplokil.

Sõiduki sattumisel avariisse võidakse kuvada tekst Ohutusrežiim Vt juhendit näidikupaneeli infonäidikul. See tähendab, et auto ei toimi enam nii nagu peaks.

 Hoiatus

Ära ürita oma autot ise remontida või elektroonikat ise lähtestada, kui auto on lülitatud ohutusrežiimile. See võib põhjustada kehavigastuse või auto ebatavalise toimimise. Volvo soovitab pöörduda volitatud Volvo teenindusse auto tavapärase oleku taastamiseks pärast näidu Ohutusrežiim Vt juhendit ilmumist.