Üldist kliimaseadme kohta

See auto on varustatud elektroonilise kliimaseadmega. Kliimaseade jahutab või soojendab õhku salongis ning eemaldab sellest üleliigse niiskuse.

 Märkus

Õhukonditsioneeri (AC) saab ka välja lülitada, kuid parima sisekliima jaoks salongis ning akende uduseks muutumise vältimiseks tuleks õhukonditsioneeri sisselülitatuna hoida.

Pea meeles

  • Kliimaseadme optimaalse töö tagamiseks peavad küljeaknad ja katuseluuk* olema suletud.
  • Üldise avamise funktsioon avab või sulgeb samaaegselt kõik aknad ja see on tõhus abinõu sõiduki kiireks tuulutamiseks näiteks kuuma ilma korral.
  • Eemalda jää ja lumi kliimaseadme õhu sisselaskeavast (kapoti ja tuuleklaasi vaheline rest).
  • Sooja ilma korral võib konditsioneeris tekkiv kondensaat auto alla tilkuda. See on normaalne.
  • Kui mootor vajab rohkem võimsust, nt kiirendamisel, saab kliimaseadme ajutiselt välja lülitada. Sel ajal võib temperatuur salongis ajutiselt tõusta.
  • Veekondentsi kiire kuivatamine klaaside siseküljelt lahtipuhumise funktsiooni abil. Et vähendada akende uduga kattumise ohtu, hoia aknad puhtad ja puhasta neid tavalise aknapesuvahendiga.

Start/Stop* süsteemiga autod

Automaatselt seisatud mootori korral võidakse ajutiselt piirata teatud seadmete funktsioone, näiteks kliimaseadme ventilaatori kiirust.

ECO* süsteemiga autod

Teatud seadmete fuktsioonid võivad olla ajutiselt piiratud, kui ECO- funktsioon aktiveeritakse, nt kliimaseadme funktsioonid.

 Märkus

Kui funktsioon ECO aktiveeritakse, muutuvad paljud kliimaseadme süsteemisätete parameetrid ning elektritarbimist vähendatakse. Teatud sätteid saab lähtestada ka käsitsi, kuid täisfunktsionaalsus taastub vaid funktsiooni ECO väljalülitamisel.
  1. * Lisavarustus/tarvik.