Autosse salvestatud digitaalne kasutusjuhend

Kasutusjuhendit saab lugeda auto ekraanilt1. Sisu jaoks saab otsingufunktsiooni kasutada ning liikumine eri jaotiste vahel on lihtne.

Avage digitaalne kasutusjuhend – vajutage keskkonsooli nuppu MY CAR ja nuppu OK/MENU ning valige Owner's manual.

Navigeerimise põhifunktsioonide kohta lugege kuidas süsteemi hallatakse ja menüüs liigutakse . Täpsema kirjelduse leiate allpool.

Px-1420-Ägarmanual hem
Kasutusjuhend, avaleht

Digitaalsest kasutusjuhendist saab otsida teavet neljal viisil.

 • Otsing – otsingufunktsioon artikli leidmiseks.
 • Kategooriad – kõik artiklid on kategooriate kaupa jaotatud.
 • Lemmikud – kiirjuurdepääs lemmikutena tähistatud (järjehoidjad) artiklitele.
 • Quick Guide – põhifunktsioonide artiklid.

Digitaalse kasutusjuhendi kohta teabe saamiseks valige alumises parempoolses nurgas paiknev teabesümbol.

 Märkus

Sõidu ajal ei ole digitaalne kasutusjuhend saadaval.

Otsing

P3-1346-x60-Skrivhjul ägarmanual
Otsing valikuratta abil.
 1. Ikon röd cirkel 1Märkide loend.
 2. Ikon röd cirkel 2Sisendrežiimi muutmine (vt järgmist tabelit).

Sisestage otsingusõna (nt "turvavöö") valikuratta abil.

Keera TUNE sobivale tähele, vajuta kinnitamiseks OK/MENU. Kasutada saab ka keskkonsooli juhtpaneelil olevaid numbri- ja tähenuppe.
Seejärel sisesta järgmine täht jne.
Numbrite ja erimärkide sisestusrežiimi valimiseks või otsingu tegemiseks keerake nuppu TUNE ühele sisestusrežiimi muutmise loendis (2) olevale valikule (vt selgitust allolevas tabelis) ning vajutage nuppu OK/MENU.
123/ABCVali tähtede või numbrite sisestamine nupuga OK/MENU.
MOREVali erimärkide sisestamine nupuga OK/MENU.
OKTehke otsing. Keerake otsingutulemuse artikli valimiseks nuppu TUNE, artikli avamiseks vajutage nuppu OK/MENU.
a|AVahetage väike- ja suurtäherežiimi nupuga OK/MENU.

{ | }

Lülitab valikurattalt otsinguväljale. Liigutage kursorit nupuga TUNE. Kustutage kirjavead nupuga EXIT. Valikurattale naasmiseks valige OK/MENU.

Juhtpaneelil olevate numbri- ja tähenuppude abil saab otsinguväljal muudatusi teha.

Numbriklahvistikult sisestamine

P3/P4-1420-numerical keyboard
Numbriklahvistik.

Tähemärkide sisestamiseks saate kasutada ka keskkonsooli nuppe 0-9, * ja #.

Kui vajutate nt nuppu 9, ilmub riba kõigi selle nupu alla salvestatud tähemärkidega2, nt W, x, y, z ja 9. Nupu kiirel vajutamisel liigub kursor mööda neid tähemärke.

 • Tähemärgi valimiseks peatage kursor soovitud tähemärgil – tähemärk kuvatakse sisestusjoonel.
 • Kustutamiseks/valiku tühistamiseks valige EXIT.

Numbri sisestamiseks hoia all vastavat numbriklahvi.

Kategooriad

Kasutusjuhendi artiklid on jaotatud põhi- ja alamkategooriatesse. Sama artikkel võib esineda mitmes vastavas kategoorias, et seda oleks lihtsam leida.

Keerake kategooriapuus liikumiseks nuppu TUNE, kategooria avamiseks vajutage nuppu OK/MENU – valitud P3-1346-x60-symbol category – või artikkel – valitud P3-1346-x60-symbol article. Eelmisele vaatele naasmiseks vajutage nuppu EXIT.

Eelistused

Siin asuvad artiklid, mis on salvestatud lemmikutena. Teavet selle kohta, kuidas artiklit lemmikuks määrata, vaadake allpool olevat artiklit "Artiklis navigeerimine".

Lemmikute loendis liikumiseks keerake nuppu TUNE, artikli avamiseks vajutage nuppu OK/MENU. Eelmisele vaatele naasmiseks vajutage nuppu EXIT.

Quick Guide

Siin asuvad artiklid, mis tutvustavad auto põhifunktsioone. Artikleid saab avada ka kategooriate kaudu, kuid siin saab neile kiiresti juurde pääseda.

Lühijuhendis liikumiseks keerake nuppu TUNE, artikli avamiseks vajutage nuppu OK/MENU. Eelmisele vaatele naasmiseks vajutage nuppu EXIT.

Artiklis liikumine

P3-1346-x60-Ägarmanual artikel
 1. Ikon röd cirkel 1Home (Avaleht) – avab kasutusjuhendi avalehe.
 2. Ikon röd cirkel 2Favourite (Lemmik) – lisab artikli lemmikute hulka või eemaldab selle lemmikutest. Võite ka vajutada keskkonsooli nuppu FAV, et artikkel lemmikute hulka lisada või sealt eemaldada.
 3. Ikon röd cirkel 3 Highlighted link (Esletõstetud link) – avab lingitud artikli.
 4. Ikon röd cirkel 4Special texts (Eritekstis) – kui artikkel sisaldab hoiatusi, olulisi või meeldetuletustekste, siis kuvatakse siin vastav tähis ning nende tekstide arv artiklis.

Linkide vahel liikumiseks või artikli kerimiseks keerake nuppu TUNE. Kui kuva on keritud artikli algusse või lõppu, saab avalehe ja lemmikute valiku avada, kui kerida sammu võrra üles/alla. Valiku/esiletõstetud lingi aktiveerimiseks vajutage nuppu OK/MENU. Eelmisele vaatele naasmiseks vajutage nuppu EXIT.

 1. 1 Kehtib teatud automudelite puhul.
 2. 2 Iga nupu alla salvestatud tähemärgid olenevad turust/riigist/keelest.