Mootoriõli – üldine teave

Soovitatavate hooldusvälpade rakendamiseks on oluline, et kasutatakse tunnustatud mootoriõli.
P3-1446-!V60H Oil decal EU/OS

Volvo soovitab:

Px-1346-Castrol decal

Sõitmine rasketes oludes, vt. Mootoriõli - rasked tööolud.

 Oluline

Mootori hooldusvälba nõuete täitmiseks valatakse tehases kõikidesse mootoritesse erimanustega sünteetilist mootoriõli. Õli on valitud väga hoolikalt, arvestades mootori tööaega, käivitumist, kütusekulu ja keskkonnamõju.

Soovitatavate hooldusvälpade rakendamiseks on oluline, et kasutatakse tunnustatud mootoriõli. Kasuta ettenähtud mootoriõli nii õli lisamisel kui vahetamisel. Vastasel korral võib väheneda mootori tööaeg, halveneda käivitamisomadused ning suureneda kütusekulu ja mõju keskkonnale.

Volvo Car Corporation keeldub igasugusest vastutusest, kui mootoris ei kasutata ettenähtud margi ja viskoossusega õli.

Volvo soovitab lasta õli vahetada volitatud Volvo teeninduses.

Volvo kasutab madala/kõrge õlitaseme või madala õlirõhu korral hoiatamiseks erinevaid süsteeme. Teatud tüüpi mootoritel on õlirõhu andur ning sel juhul kasutatakse näidikuplokis madala õlirõhu ohutähistP3/P4-1546 Symbol low oil pressure – text. Muudel variantidel on õlitaseme andur, mille puhul juhti teavitatakse näidikuplokis ohusümboliga Symbol varning - text ja ekraanitekstidega. Teatavatel variantidel on mõlemad süsteemid. Täpsema info saamiseks võtke ühendust Volvo edasimüüjaga.

Vahetage mootoriõli ja õlifiltrit vastavalt Teenindus- ja garantiiraamatus toodud vahetusintervallidele.

Ettenähtust kõrgema kvaliteediga õli kasutamine on lubatud. Sõitmiseks rasketes tingimustes soovitab Volvo kasutada kõrgema kvaliteediklassiga õli; vt. Mootoriõli - rasked tööolud.

Normid, vt. Mootoriõli - mark ja kogus.