Kliimaseadme süsteem - veaotsing ja rikke kõrvaldamine

Õhukonditsioneeri süsteemi hooldamine ja remontimine tuleb lasta teostada esindusteeninduses.

Rikked ja toimimine rikke korral

Õhukonditsioneer sisaldab lekkekontrolli võimaldavat erivalguse käes helendavat ainet. Lekete tuvastamiseks kasutage ultraviolettvalgust.

Volvo soovitab lasta see toiming teostada volitatud esindusteeninduse poolt.

 Hoiatus

Kliimaseadmesüsteem sisaldab rõhu all külmutusagensit R134a. Seda süsteemi võib teenindada ja remontida ainult volitatud teenindus.

Seotud dokumendid