Sundlukustus*

Sundlukustus tähendab, et kõik lukustusnupud ja uksekäepidemed blokeeritakse mehaaniliselt ning uksi ei saa seest- ega väljastpoolt avada.

Sundlukustust saab aktiveerida kaugjuhtimispuldi abil ning lukustus lülitub sisse kümne sekundilise viivitusega pärast uste lukustamist.

 Märkus

Kui uks avatakse viivitusaja jooksul, katkeb funktsiooni jada ja signalisatsioon desaktiveeritakse.

Kui sundlukustus on aktiivne, saab auto lukust avada vaid kaugjuhtimispuldiga. Juhiust saab ka eemaldatava võtmega avada. Autodel, millel on võtmevaba käivituse ja lukustuse süsteem*, saab uksekäepideme või pakiruumi käepideme puudutusega uksi ja pakiruumi lukust vabastada ja avada.

 Hoiatus

Ärge lubage kellelgi jääda autosse sundlukustust eelnevalt välja lülitamata, et vältida inimeste autosse lukustamise ohtu.

Ajutine väljalülitamine

P3-sv60/V60H Manöverpanel MyCar
Aktiivsed menüüsuvandid on tähistatud ristiga.
  1. Ikon röd cirkel 1MY CAR
  2. Ikon röd cirkel 2 OK MENU
  3. Ikon röd cirkel 3Nupp TUNE
  4. Ikon röd cirkel 4EXIT

Juhul kui keegi kavatseb autosse jääda, kui autouksed tuleb väljastpoolt lukustada, saab sundlukustuse ajutiselt välja lülitada. Seda saab teha menüüsüsteemis MY CAR. Täpsema teabe saamiseks menüüsüsteemi kohta vt. MY CAR.

 Märkus

  • Pidage meeles, et auto lukustamisel käivitub alarm.
  • Kui mõni autouks seestpoolt avatakse, lülitub alarm sisse.

Eelnimetatu kehtib siis, kui lukud ei ole ajutiselt inaktiveeritud.

  1. * Lisavarustus/tarvik.