Bluetooth® „käed-vabad“ telefonisüsteem - audioseadistused

Kõne helitugevust, helisüsteemi helitugevust ja telefoni helina tugevust saab muuta.

Kõne helitugevus

Telefonikõne helitugevust saab muuta ainult kõne ajal. Kasuta rooliklahvistikku või keera nuppu VOL.

Audiosüsteemi helitugevus

Eeldusel et ühtegi kõne ei ole pooleli, saab audiosüsteemi helitugevust tavalisel viisil nupu VOL abil reguleerida.

Kui heliallikas on saabuva kõne vastuvõtmisel aktiivne, vaigistatakse heli automaatselt.

Telefoni helina tugevus

Telefoni helina tugevuse muutmiseks vajutage nuppu SOUND, keerake nupp TUNE asendisse Ringtone volume ja vajutage nuppu OK/MENU. Telefoni helina tugevuse muutmiseks keerake nuppu TUNE ning salvestamiseks vajutage nuppu OK/MENU.

Helinad

Saabuvast kõnest annab märku vabakäeseadme sisseehitatud helisignaal.

 Märkus

Teatud mobiiltelefonide puhul ei lülitu ühendamisel telefoni helinafunktsioon välja. Vabakäesüsteemi sisseehitatud signaal ja telefoni helin kõlavad ühel ajal.