Kohanduv kiirusehoidik – ACC*

Kohanduv püsikiirushoidik (ACC – Adaptive Cruise Control) aitab juhil hoida ohutut pikivahet eessõitva autoga.

Kohanduvat püsikiirusehoidjat on väga mugav kasutada just pikkade vahemaade läbimisel kiirteedel ja pikkade sirgetega ühtlase liiklusvooluga maanteedel.

Juht valib sobiva sõidukiiruse ja ajavahemiku eessõitva sõidukini. Kui radar tuvastab, et eessõitja kiirus on aeglasem, väheneb kiirus automaatselt vastavalt eessõitja kiirusele. Kui tee on taas vaba, taastub auto valitud kiirus.

Juhul kui kohanduv püsikiirusehoidja on välja lülitatud või on lülitatud ooterežiimi ja sõiduki jõudmisel eessõitvale liiklusvahendile ohtlikult lähedale hoiatab Pikivahe hoiatus sõiduki juhti ebapiisavast pikivahest.

 Hoiatus

Juht peab alati liiklusoludega arvestama ja vahele segama, kui adaptiivne kiirushoidik ei suuda sobivat kiirust või pikivahet hoida.

Adaptiivsest püsikiirushoidikust ei ole abi igasuguste liiklus-, ilma- ja teeolude korral.

Tutvuge kasutusjuhendi kõigi kohanduvat püsikiirushoidikut käsitlevate jaotistega, et olla kursis selle piirangutega.

Vastutus ohutu pikivahe ja kiiruse säilitamise eest lasub alati juhil, ka siis, kui adaptiivne püsikiirushoidik on kasutusel.

 Oluline

Adaptiivse püsikiirushoidiku komponente võib hooldada ainult töökojas - soovitame pöörduda volitatud Volvo teenindusse.

Pärast hooldust võib ACC-funktsioon mõne aja jooksul töötada piiratud vahemikus. Süsteemi seadistatakse sõidu ajal ja töö täisrežiimis taastub automaatselt.

Automaatkäigukast

Automaakäigukastidega autode kohanduvat püsikiirushoidikut täiendav ummikus liikumise abisüsteem.

  1. * Lisavarustus/tarvik.