Interneti-kaart1 – üksikasjalik marsruuditeave

Siin on näidatud marsruudi iga lõigu punktid, nt peale-/mahasõidud ja ristmikud.

Üksikasjaliku marsruuditeabe nägemiseks vajutage allika tavavaates nuppu OK/MENU ja valige RouteDetailed route information.

P3/P4-1420-IMAP-menu-Detailed route details
Üksikasjalik marsruuditeave.

Marsruut sihtkohta koosneb eri punkte sisaldavatest alamlõikudest, nt sirged teelõigud, peale-/mahasõidud, ristmikud, libedad teelõigud jne. Alamlõike saab sirvida nupuga Next/Previous. Kuvatakse asukoht kaardil, nimetus, vahemaa ja huvipunktid. Kuvatakse kahe punkti vaheline kaugus ning sõiduki lähenemisel punktile allaloendust ei toimu.

  1. 1 Kehtib teatud mudelitel.