Ratta vahetus - paigaldamine

Ratas tuleb alati paigaldada korralikult.

Paigaldamine

 Hoiatus

Ärge minge auto alla, kui see on tungrauaga üles tõstetud.

Kaassõitjad peavad tungrauaga ülestõstetavast autost väljuma. Kui peate ratast liikluskeskkonnas vahetama, peavad kaasreisijad ohutus kohas viibima.

Puhasta ratta ja rummu kontaktpinnad.
Aseta ratas kohale. Pinguta rattapoldid korralikult.

Lase auto alla, nii et rattad ei saaks pöörelda.

P3X-1020-Tighten the lug nuts
Kinnita rattapoldid ristamisi. Oluline on, et rattapoldid kinnitatakse korralikult. Pingutage momendiga 140 Nm. Kontrolli pingutusmomenti momentvõtme abil.
Asetage rattapoltide plastkatted tagasi.
Paigaldada täismõõdus ilukilbid.

 Märkus

  • Täispumbatud rehvi ventiilile paigaldage alati tolmukate, et kruus, pori vms ventiili ei kahjustaks.
  • Kasutage alati plastmaterjalist tolmukatteid. Metallist tolmukatted võivad roostetada ja neid võib olla raske lahti keerata.

 Märkus

Ilukilbi ventiiliava tuleb asetada paigaldamisel rattapöial oleva ventiiliga kohakuti.

Kas sellest oli abi?