Istmesoojendusega tagaiste*

Reisijate mugavuse tõstmiseks külmades oludes on tagaistme1 välimistel istekohtadel kolm soojendustaset.
P3-1246-S60/V60/V60H Reglage baksätesvärme
Valitud soojusaste kuvatakse nuppude tuledel.
Funktsiooni aktiveerimiseks vajutage nuppu korduvalt:
  • Kõrgeim kütte tase - kolm tuld süttivad.
  • Madalam kütte tase - kaks tuld süttivad.
  • Madalaim kütte tase - üks tuli süttib.
  • Lülitage soojendus välja - ükski lamp pole süttinud.

 Hoiatus

Istmesoojendust ei tohi kasutada inimesed, kellel on temperatuuri tõusu puuduliku tunnetuse tõttu raske tajuda või muid raskusi istmesoojenduse nuppude kasutamisel. Vastasel korral võivad neil tekkida tervist kahjustavad põletused.