Navigatsioon* – vea jälgimine

Allpool on esitatud näited, mida saab tõlgendada kui navigatsioonisüsteemi vigasid.

Auto asukoht kaardil on vale

Navigatsioonisüsteem näitab auto asukohta kaardil ligikaudu 20 meetri täpsusega.

Vea tõenäosus on suurem sõitmisel teise teega paralleelselt, käänulistel teedel, mitmetasandilistel teedel ja pärast pika vahemaa sõitmist ilma selgete pööreteta.

GPS-signaalide vastuvõttu halvendavad ka suured mäed, hooned, tunnelid, viaduktid, ülekäigusillad, jalakäijate tunnelid jne, mis tähendab, et auto asukoha arvutamine võib muutuda ebatäpsemaks.

Süsteem ei arvuta alati kiireimat/lühimat marsruuti.

Marsruudi väljaarvutamisel võetakse teoreetiliselt parima marsruudi saamiseks arvesse kaugust, tee laiust, tee liiki, parem- või vasakpöörete arvu, ringteid jne. Kogemuste ja piirkonna tundmise põhjal võidakse valida efektiivsem marsruut.

Süsteemis kasutatakse tasulisi teid, kiirteid ja praame, kuigi ma valisin nende vältimise.

Tehnilistel põhjustel võib süsteem kasutada pikema marsruudi väljaarvutamisel ainult suuremaid teid.

Kui valisite tasuliste ja kiirteede vältimise, siis neid välditakse nii palju kui võimalik ning kasutatakse vaid sel juhul, kui muid mõistlikke võimalusi ei ole.

Auto asukoht kaardil on pärast transportimist vale

Auto transportimisel, näiteks praami või rongiga või GPS-signaalide vastuvõttu takistaval viisil võib kuluda auto asukoha õige väljaarvutamiseni kuni 5 minutit.

Auto asukoht kaardil on vale pärast auto aku lahtiühendamist

Kui GPS-antennil kaob toide, võib kuluda kuni 5 minutit, kuni GPS-signaale hakatakse õigesti vastu võtma ja arvutatakse välja auto asukoht.

Auto sümbol ekraanil hakkas pärast rehvivahetust hüplema

Lisaks GPS-vastuvõtjale aitavad auto hetkeasukohta ja sõidusuunda arvutada auto kiiruseandur ja güroskoop. Pärast varuratta paigaldamist või suve- ja talvekummide vahetust on süsteemil vaja uute rataste suurust tundma õppida.

Süsteemi optimaalseks tööks on vaja keerata rooli sõidu ajal sobivas kohas mõni kord lukustumiseni.

Kaardipilt ei vasta tegelikkusele

Kaardi andmebaas ei ole alati täielik, sest teedevõrku pidevalt laiendatakse ja ehitatakse ümber, kehtestatakse uusi liikluskordi jne.

Kaartidele salvestatud andmeid arendatakse pidevalt edasi ja uuendatakse. Kõige värskemate kaardiandmete allalaadimiseks vt Kaartide uuendamine. Lisateabe saamiseks kaartide jms kohta vt ka support.volvocars.com.

Mõnikord muutub kaardi mõõtkava

Teatavate piirkondade kohta üksikasjalikke kaardiandmeid ei ole. Sel juhul muudab süsteem automaatselt suurendusastet.

Auto sümbol ekraanil hüppab edasi või keerleb

Süsteem võib vajada enne sõidu alustamist paar sekundit aega auto asukoha ja liikumise tuvastamiseks.

Lülitage süsteem ja mootor mõlemad välja. Käivitage uuesti, kuid jääge enne sõidu alustamist veidiks ajaks paigale.

Lähen pikale sõidule, kuid ei soovi määrata konkreetset marsruuti linnadesse, millest kavatsen läbi sõita - kuidas oleks kõige lihtsam marsruuti koostada?

Määrake sihtkoht otse kaardil, kasutades ristkursorit. Süsteem suunab teid automaatselt lõpp-punkti, kuigi sõidate vahepealsetest sihtpunktidest mööda.

Minu kaardiandmed on aegunud

Kaartidele salvestatud andmeid arendatakse pidevalt edasi ja uuendatakse. Kõige värskemate kaardiandmete allalaadimiseks vt Kaartide uuendamine. Lisateabe saamiseks kaartide jms kohta vt ka support.volvocars.com.

Kuidas ma saan kergesti kontrollida, milline kaardi versioon on kasutusel?

Otsige menüüsüsteemist valikut SettingsSystem information, et saada teavet versiooni ja geograafilise piirkonna kohta, vt Navigatsioon* – teave kaardi ja süsteemi kohta.

  1. * Lisavarustus/tarvik.