Elektrisüsteem

Elektrisüsteem on ühepooluseline ning autokeret ja mootorit kasutatakse voolujuhina.

Autol on pingeregulaatoriga vahelduvvoolugeneraator.

Käivitusaku suurus, tüüp ja talitlus oleneb auto lisaseadmetest ja funktsioonist.

 Oluline

Kui vahetate autol aku, peab uuel akul olema kindlasti sama külmkäivitusvõime ja tüüp mis originaalakul (vt aku silti).